Jóga v těhotenství

Jóga v těhotenství

Těhotenství je jedinečnou a neopakovatelnou událostí v životě ženy. Žena se fyzicky i psychicky připravuje na nadcházející mateřství – její tělo se přizpůsobuje potřebám rostoucího miminka, její mysl zase zaměstnávají nezodpovězené otázky blížícího se porodu a následné péče o dítě. Jóga je jednou z aktivit, která může pozitivně ovlivnit tento přirozený vývoj – napomoci měnícímu se tělu a zklidnit Vaši starostlivou mysl.

Různé formy jógy přizpůsobují své klasické pozice fyzickým potřebám a možnostem budoucích maminek. Vždy by však měl být kladen hlavní důraz na tolik potřebné uvolnění, správné dýchání a bezpečné provádění pozic. Jak těhotenství postupuje, jóga Vám pomůže posílit a protáhnout tělo, odpočinout si a vytvořit více místa pro rostoucí miminko. Těhotenství je rozdělováno do tří trimestrů podle změn a adaptací, které v těle každé ženy probíhají. Při cvičení jógy je tedy dobré respektovat tyto změny a přizpůsobit jim Vaše cvičení.

První trimestr (0. – 13. týden) je hodně nevypočitatelné období. Bývá charakterizováno smíšenými pocity radosti z nastávajícího těhotentsví a fyzické nevolnosti, která toto období provází. Přestože na Vás ještě není nic vidět, ve Vašem těle probíhají velké hormonální a fyziologické změny. Většina žen proto pociťuje nevolnost, slabost v důsledku poklesu krevního tlaku, potřebu neustálého jídla a hlavně velkou únavu, takže cvičení většinou ustupuje do pozadí.

Pokud jste až dosud jógu necvičila, není dobré v tomto období s cvičením začínat. Raději počkejte až do 14. týdne, než poleví únava a začne se Vám navracet energie a chuť na fyzickou činnost. Pokud jste klasickou jógu praktikovala již před těhotenstvím a máte energii v ní pokračovat, není důvod s cvičením přestávat. Je však důležité si uvědomit změny, které přestože neviditelné, probíhají ve Vašem těle a respektovat je! Informujte Vašeho instruktora o Vašem jiném stavu, aby respektoval Vaše modifikace, případně Vám sám poradil, co je pro Vás dobré.

Už od tohoto období je nutné dodržovat zásady, které jsou doporučené pro celé těhotenství – vyhnout se obráceným polohám jako jsou Sarvangasana (svíčka) nebo Shirshasana (stoj na hlavě), rotacím v břišní oblasti, hlubokým záklonům, pozicím na posilování přímých břišních svalů jakoNavasana (lodička) a jakýmkoli skokům. Naopak, v tomto období zkuste místo Vaší běžné praxe, zpomalit a objevit sílu hlubokého dýchání a relaxace. Když Vás přemůže únava, využijte jógovou praxi k navození pozitivního odpočinku.

Druhý trimestr (14. – 32. týden) je obdobím, které si většina žen užívá. Navrací se jim zpět energie, cítí se silné a v duševní pohodě. Těhotenství se už začíná pomalu ukazovat, ale bříško ještě nijak neomezuje Váš pohyb a většina žen chce být v tomto období aktivní. Můžete tedy směle pokračovat ve Vaší jógové praxi, nebo pokud jste nováček, s jógou začít. V tomto případě Vám však doporučuji vyhledat lekce gravidjógy (nebo lekce doporučené pro těhotné) vedené zkušenou lektorkou nebo porodní asistentkou.

Vaše praxe by se měla nyní zaměřit hlavně na pozice, které posilují dolní končetiny, uvolňují bolesti v bedrech, otvírají hrudník a kyčle. Dávejte si však pozor na nízký krevní tlak, který způsobuje závratě, bolesti hlavy a lehké otoky rukou a nohou. Nezapomínejte, že každý den je jiný a co Vám dělá dobře jeden den, může být jindy nepříjemné, a také, že to co dělá dobře Vaší těhotné kamaradce, nemusí nutně vyhovovat Vám. Naslouchejte Vašemu tělu a miminku a přizpůsobte jim Vaše cvičení.

Ve třetím trimestru (33. – 40. týden) se těhotenství přesouvá do závěrečné fáze. Neustále už vnímáte Vaše miminko uvnitř, nejenom častými pohyby a kopáním, ale také dalšími fyzickými projevy jako jsou potíže s dýcháním, spaním v noci a častým běháním na toaletu. Také psychika začíná hrát významnou roli – těhotentsví se zdá být nekonečné, na jednu stranu se už těšíte na Vaše miminko a na druhou se začínáte bát nadcházejícího porodu.

Je proto důležité během Vašeho cvičení se především zaměřit na otevření se a vytvoření prostoru pro Vašeho drobečka, relaxaci a dýchání. Vašimi prioritami by teď mělo být zůstat fit, být v pohodě a odpočívat. Při cvičení používejte modifikace a pomůcky, nestyďte se si během hodiny odpočinout, když to zrovna potřebujete. Větší část Vašeho cvičení věnujte dechovým a relaxačním cvičením než samotným ásanám. Provádějte co nejčastěji relaxační pozici Savasanu (pozice mrtvoly), nejlépe denně, alespoň 15 minut v leže na levém boku. Umět si odpočinout v každém vhodném okamžiku Vám hodně pomůže při samotném porodu, kdy budete vědět jak využít čas mezi kontrakcemi ke krátkému, ale intenzivnímu odpočinku.

Poslední, ale nejdůležitější rada na závěr – při cvičení respektujte Vaše možnosti a věřte Vaší intuici v tom, co je pro Vás dobré a co ne.

Žádné komentáře

Komentáře jsou uzavřeny